Zachovávame odkaz našich predkov pre našich potomkov

Vitajte na stránkach Urbáru a pasienkového spoločenstva v Čičmanoch

Tieto stránky sú iniciatívou výboru čičmanského Urbáru - celým menom Urbár a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo v Čičmanoch - a ich cieľom je poskytovanie základných informácií o aktuálnom dianí v Urbári.

 

Informácie o zložení štatutárnych orgánov a stanovy Urbáru, kontaktné informácie popr. odpovede na často kladené otázky a ďalšie dôležité informácie sú prehľadne uvedené v časti Základné informácie.

Dôležité novinky, týkajúce sa Urbáru nájdete v sekcii Novinky.

Pre podielnikov ale i ďalších záujemcov sme zhrnuli vybrané informácie o histórii Urbáru až do súčasnosti v časti História.

Na fotografie, týkajúce sa hlavne našej jedinečnej dediny sa môžete pozrieť v sekcii Fotogaléria.

Pokiaľ chcete vyjadriť Váš názor na čokoľvek, čo sa týka Urbáru a prispieť tým k verejnej diskusii o tom, ako čo najlepšie zabezpečovať jeho poslanie - zachovať odkaz našich predkov i pre našich potomkov - môžete tak učiniť v časti Kniha návštev. Váš názor sa objaví na stránkach, takže výbor i všetci ostatní podielnici naň budú môcť reagovať. 

Sekcia Napíšte nám slúži pre zasielanie Vašich názorov, komentárov alebo pripomienok priamo výboru Urbáru. 

 

Vážení návštevníci stránok, ako sme uviedli už vyššie, zriadením týchto stránok chce výbor Urbáru v súlade s dôsledne presadzovanou zásadou informačnej otvorenosti i touto cestou prispieť k naplňovaniu hlavného cieľa, ktorým je optimálne využívanie majetku Urbáru a jeho ďalšie zveľaďovanie.

 

Výbor Urbáru

Vyhľadávanie

Kontakt

Urbár Čičmany Čičmany 280, Slovensko 0904 503 467 Predseda UaPS

Novinky

11.07.2019 12:14

Deň obce Čičmany

Dňa 13.07.2019 výbor Urbáru Čičmany varý na deň obce Čičmany guľáš  na, ktorý  pozýva členov Urbáru.    S pozdravom členovia...
02.05.2019 13:16

Správa Dozornej rady za rok 2018

DRVZ190223.doc (59904)
28.04.2019 14:36

Ekonomický rozbor činností za rok 2018

Rozbor ekonomických činností 2018-tabuľka - Čičmany.xlsx (13720)